Ako sa zapojiť do našej billboardovej kampane?

Napíšte nám správu na e-mailovú adresu [email protected]

Do školy bez podmienok

#mojepravo
Tvoj rešpekt!

Iniciatíva rodičov za dôsledné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov pri testovaní a očkovaní proti COVID 19 s osobitným dôrazom na ochranu detí a mládeže. Sme proti akémukoľvek podmieňovaniu nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie. Trváme na rešpektovaní nedotknuteľnosti ľudskej osoby dieťaťa, jeho dôstojnosti, integrity, etiky a mravnej povinnosti odsúdiť, odmietnuť a sankcionovať nútené totalitné experimenty na deťoch a ich rodičoch.

Priviedli sme naše deti na svet, aby sa stali budúcnosťou slovenského národa a aby ďalej cez svoje deti a ich vnukov uchovávali a rozvíjali jedinečnú kultúru, tradície, vedomosti a potenciál. Našim cieľom je, aby sme my, rodičia, mohli naďalej plnohodnotne a bez podmienok a prekážok zo strany štátu, rozhodovať o zdraví a akomkoľvek zdravotnom úkone našich detí a ich budúcnosti, zvolenej forme školskej dochádzky a výbere školy pre naše deti. Bez podmienok. Bez prekážok. Bez nátlaku.

Najnovšie články

NAŠA ČINNOSŤ

Čo robíme

Otvorené listy

Formou otvorených listov sa obraciame na potrebné inštitúcie, vládu a prezidentku SR. Angažujeme sa aj regionálne.

Viac

Petície

Naše petície sú garantované renomovanými odborníkmi a právne zastúpené advokátskou kanceláriou Weis & Partners s.r.o.

Viac

Podania

Pomáhame s podaniami voči podmienkam zdravia a školskej dochádzky našich detí v rámci slovenských orgánov, ako aj aktuálne na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Ako sa pripojiť

Videá a verejné vystúpenia

Vo vysielaní dňa 28.4.2021 boli hosťami Mgr. Adriana Kráľová a JUDr. Peter Weis. Vo vysielaní sme sa venovali deťom a školákom.

Pozrieť video
Zobraziť všetky videá
01

Aktuálne

Čakáme na prerokovanie petícií so štátom s právnym zastúpením renomovanou advokátskou kanceláriou.

02

Pripravujeme

Pripravujeme podanie na Medzinárodný trestný súd v Haagu, billboardovú kampaň #mojepravo a rokovania o podpore našich cieľov v rámci širšieho spektra politických strán.

03

Očakávame

Že srdcom a pravdou, cťou a svedomím neexistuje prehra. Ľudská dôstojnosť a integrita sú dané a neodňateľné každej ľudskej bytosti. Ak ňou ešte sme.

Čo sme spravili

Zmysel činov je zrozumiteľnejší ako zmysel slov.

Podporte našu iniciatívu akoukoľvek sumou daru na čislo účtu: SK4183300000002202275036

Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie COVID 19

Nesúhlasíme s porušovaním ľudských práv a protiprávnou činnosťou ústavných orgánov.

Podpísať petíciu

Petícia za slobodné dýchanie

Bez akýchkoľvek prekážok vo forme prekrývania horných dýchacích ciest pre deti a žiakov do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Podpísať petíciu

Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID 19

Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Výučba má prebiehať prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok

Podpísať petíciu

Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

Táto petícia sa podpisuje elektronicky. Môžete nám pomôcť šíriť petíciu aj mimo internet tým, že ju vytlačíte a umiestnite na rôzne podpisové miesta (obchody, čakárne a pod.).

Podpísať petíciu

Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Podpísať petíciu

PETÍCIE

Podporte nás podpisom petície

Naše petície spolu tvoria hlas viac ako 60 tisíc rodičov. Ak získame 100 tisíc hlasov, dostaneme sa zo zákona do Národnej rady SR. Potom povieme štátnej moci, že občania nepatria štátu, ale štát patrí nám! Zoberieme si späť naše práva a slobody.

VÝZVY

Iniciatíva odborníkov za deti

Ak sa chcete pridať aj k iniciatíve odborníkov Za deti svojim podpisom, napíšte prosím svoje meno a zamestnanie na adresu [email protected]

Najnovšie príspevky

Prečítajte si výber najnovších príspevkov z nášho blogu

Tričká Do školy bez podmienok a #mojepravo si zakúpite na tejto adrese