Drahí slobodní občania, rodičia, starí rodičia!

My národ slovenský, to my sme dnes hybnou silou dnešných dní, uvedomujúc si prebiehajúci zápas o právny štát. Stojíme tu spolu a vykonávame naše ústavné práva priamo! My sme v skutočnosti nositelia moci. My sme štát! Slobodní ľudia nepatria štátu, ale štát patrí nám.

V režime, ktorý popiera právo a spravodlivosť sa preto staviame na odpor, uplatňujúc článok 32 Ústavy Slovenskej republiky!

Hegero-matovičovský fašistický režim musí padnúť! Tento režim ide ďalej. Vytvára kategórie občanov, nadľudí a podľudí a prideľuje im odlišné ľudské práva. Vytvára osobitné vstupenky na život. Do školy, do práce, či k lekárovi. Nesúhlasíme!

Tento režim spoločnosť polarizuje, anarchizuje, traumatizuje, stupňuje strach a násilie. Tento režim je nepredvídateľný, diktátorský a nebezpečný. Tento režim manipuluje verejnú mienku a napĺňa všetky znaky totalitného režimu. Tento režim perzekvuje a bije vlastných občanov. Tento režim priamo zodpovedá za atmosféru schyľujúcu sa k občianskej vojne. Pretože nevníma a nerešpektuje. Tento režim používa hrubú silu a policajnú brutalitu. Nemá v sebe lásku, ľudskosť a empatiu. Potláča možnosť diskusie, či demokratickej voľby. Nesúhlasíme!

Vládnu spôsobom, za ktorý by sa nehanbil ani rímsky cisár. Vládnu spôsobom “rozdeľuj a panuj”. Prepáčte, vládny eshtablishment. Nie sme súčasťou vašej hry. Sme ľudia a uvedomujeme si naše ľudské práva. Nesúhlasíme s rozdeľovaním spoločnosti, s eskaláciou napätia a dôrazne nesúhlasíme s násilím. Nesúhlasíme s agresivitou a nenávisťou, ktorú vedome šírite medzi občanmi. Nesúhlasíme!

Najbolestivejšie je neposkytovanie včasnej zdravotnej starostlivosti. Vy tých ľudí pošlete domov na samoliečbu. Potom končia v nemocniciach, ktoré ste nepripravili a kolabujú. Nepripravili ste jediný program/ leták na prevenciu a needukujete národ. Neposkytli ste im nič okrem nefunkčných opatrení. Nerešpektujete ľudí s kontraindikáciami. Tí sú kto? Naľudia, či podľudia? Patrím k nim. Nesúhlasíme!

Súhlasíme jedine s láskou, rešpektom a spoločenským zmierom. Súhlasíme jedine s logickými a zákonnými opatreniami. Jasné pravidlá rovnaké pre všetkých, dobrovoľnosť sú cesta a dôvera. Žiadame spoločenský zmier cez demokratické referendum a nové voľby. Nie cestou krvavej ulice. Pandémiu nemôžu riadiť ľudia bez dôvery.

Vláda SR, NRSR, súdna moc a prezidentka! Čo ste to dovolili? Hanbím sa za Vás. Ste priamo zodpovední za všetko. Nemocnice sú plné. Zlyhali ste!