Najdôležitejšie zo všetkého je zamerať svoju pozornosť a bytie na hodnoty v láske. Od toho sa odvíja všetko ostatné. Od toho sa odvjíja ako budeme nahliadať na seba ako ľudia, aká budeme spoločnosť a aké morálne zásady v nej budú platiť. Momentálne prebieha posledná fáza deštrukcie umierajúceho vládneho molocha, ktorý melie z posledných síl a prejavuje sa to hlavne prenasledovaním verejne činných osôb, kapacít, osobností, politikov, či obyčajných ľudí, ktorí ohrozujú moc tejto globálne existujúcej pyramídy.

Nakoniec, pravda je dcérou času. Dejiny sú učiteľkou života. Preto považujem všetky svoje kroky, podporu a verejné vystúpenia, posledne tie, ktoré podporili JUDr. Petra Weisa za užitočné, rovnako ako považujem za užitočnú všetku doterajšiu prácu, veľkú aj malú, pretože existuje niečo ako jadro dobra, pre ktoré sa oplatí vydržať do konca. So vzájomnou podporou to zvládneme na výbornú. Toto je spolu s vedomosťami v realite zbraň, mocnejšia ako čokoľvek iné, pretože inak by štát netotalitarizoval. Mal by totiž v pravde iné prostriedky nápravy ako siahať po viditeľných totalitných praktikách. Každá totalita začína cenzúrou názorov.

Máme ale vedomie toho, čo sa tu deje a preto plne uvedomujúc si kresbu tejto doby sa aktívne hlásime k láske, dobru, pravde a spravodlivosti vo vzájomnej podpore. Rovnako vyjadrujem podporu ostatným, ktorí sú terčom tejto režimovej slaboduchosti.

Mgr. Adriana Kráľová