JUDr. Lukáš Machala pre našu iniciatívu poskytol právnu analýzu k problematike COVID Automatu.

"Tzv. COVID Automat je systém vytvorený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ide v podstate o informačný portál, ktorý sa tvári ako zákonom zriadená autorita. Nikde sa nedozvieme, na základe akého zákona bol zriadený, aké je jeho zákonom stanovené splnomocnenie zasahovať do právneho režimu viacerých platných právnych noriem. COVID Automat je najväčší právny podvod na občanoch, odo dňa prijatia Ústavy Slovenskej republiky 1.9.1992. Ľudské a občianske práva a slobody, ich rozsah a aplikáciu smie a môže upravovať jedine zákon. Tak je to stanovené v súčasnom platnom právnom poriadku Slovenskej republiky. Všetci, ktorí uplatňujú COVID Automat ako nástroj na ochranu verejného zdravia a vyvodzujú z neho právne následky, porušujú celý rad slovenských aj medzinárodných právnych predpisov. Tu treba zdôrazniť, že vynucovanie si uplatňovania COVID Automatu, ktorá má výhradne odporúčací charakter, je možné postihnúť v režime občianskeho, obchodného, aj trestného práva." 

Viac v právnej analýze na stiahnutie nižšie