OZ VŽDY SPOLU v rámci iniciatívy "Do školy bez podmienok" sa dôrazne ohraďuje proti vyhláseniam ministra školstva, vedy, výskumu a športu na dnešnej tlačovej konferencii. Odmietame akékoľvek podmieňovanie nástupu detí na povinnú školskú dochádzku a na vyučovanie vôbec očkovaním či preukázaním negatívneho testu. Odmietame takéto podmieňovania aj vo vzťahu k deťom, žiakom, ale aj vo vzťahu k dospelým, učiteľom, prípadne k rodičom. Vaše stanovisko nevnímame ako odborné, ale ako politické, odvolávajúc sa na uznesenie európskych štruktúr o nemožnosti povinného očkovania a žiadnej formy nátlaku na to, aby sa občania očkovali. Sú preukázateľné doklady, dôkazy a svedectvá o tom, že očkovanie v istej miere môže ohroziť zdravie i život, čo je v súvislosti s maloletými žiakmi citlivejšie vnímané, keďže ide o deti rodičov. Slobodnú vôľu by ste ako minister školstva a člen strany SLOBODA a solidarita mal vnímať a rešpektovať. Najmä ak pochybnosti o účinnosti i rizikách vakcíny vyhlasujú aj renomovaní slovenskí i zahraniční vedci, odborníci aj lekári. V situácii, keď učiteľom neuľahčujete pracovné podmienky, adekvátne ich neodmeňujete a v situácii, keď niet kvalifikovaných učiteľov v niektorých regiónoch, je ich demotivovanie politickou mocou cynické a škodlivé pre samotný výchovno-vzdelávací proces. Očkovanie je osobná záležitosť zdravia každého človeka a Vy nemáte právo ani morálne poslanie odporúčať ho alebo dokonca prikázať.     

Stanovisko OZ VŽDY SPOLU

Odkaz na tlačovú besedu: https://www.youtube.com/watch?v=rbZeJT6X_VI